Efektywne porozumiewanie się

W obliczu wciąż dokonujących się zmian związanych z rozwojem cywilizacyjnym żyjemy w ogromnym tempie, poddani nieustannemu stresowi. Znacząco przyczynia się to do osłabienia więzi i relacji interpersonalnych. Pogłębiająca się w ten sposób społeczna izolacja sprawia, że tracimy fundamentalną zdolność efektywnego porozumiewania się zarówno w środowisku rodzinnym, jak i w sferze zawodowej.

Three happy friends talking taking a conversation on the street in a sunny day with buildings in the background

W tej perspektywie umiejętność skutecznej komunikacji w różnych sytuacjach życia codziennego staje się dziś szczególnie pożądana.
Proponowane przez nas szkolenia prowadzone są w formie warsztatów.
Kierujemy je przede wszystkim do firm i zakładów pracy – zarówno do szefów, jak i pracowników – oraz do klientów indywidualnych zainteresowanych rozwijaniem własnych kompetencji komunikacyjnych.

Warsztaty uwzględniają następujące zagadnienia:

– samoświadomość i świadomość obecności innych
– słuchanie
– komunikacja werbalna i niewerbalna
– męskie i kobiece style ekspresji
– radzenie sobie z emocjami
– rozwiązywanie konfliktów

Czas trwania: 12 godzin
Koszt: 500 zł