Naturalne planowanie rodziny

Kurs kierowany jest do małżonków, którzy swoim stylem życia, chcą w sposób wolny i świadomy zaplanować lub odłożyć poczęcie dziecka. NPR na stronę

Naturalne Planowanie Rodziny (NPR) opiera się na znajomości oraz respektowaniu naturalnego, cyklicznego rytmu płodności i niepłodności pary małżeńskiej, bez uciekania się do stosowania jakichkolwiek środków farmakologicznych, chemicznych, czy mechanicznych. Płodność, będąca oznaką zdrowia, nie jest w NPR w żaden sposób zakłócana lub niszczona. Metody naturalnej regulacji poczęć opierają się wyłącznie na samoobserwacji pozwalającej wyodrębnić w cyklu kobiecym okres płodności,
w którym możliwe jest poczęcie dziecka. Nie wchodzi tu w grę żaden środek zaburzający czy eliminujący naturalną płodność. NPR pomaga w kształtowaniu się postawy wzajemnego szacunku, zrozumienia oraz obopólnej odpowiedzialności małżonków. Jest łatwe do zastosowania w przypadku planowania lub odłożenia poczęcia dziecka.

Z naturalnych metod mogą korzystać kobiety mające cykle typowe i nietypowe, jak również te z cyklami szczególnymi – po porodzie, w premenopauzie, po antykoncepcji, w okresie dojrzewania.