Radzenie sobie z konfliktami

Zarówno w życiu osobistym, jaki i zawodowym nie można uniknąć konfliktów. Nie lubimy ich, ponieważ zawsze towarzyszą iCouple not talking after a fight on the sofa in living room at homem silne negatywne emocje, które często znacząco utrudniają lub wręcz uniemożliwiają zażegnanie konfliktu satysfakcjonujące każdą ze stron. Dlatego też coraz częściej w rozwiązywaniu konfliktów pomagają mediatorzy.
Jednym z głównych celów proponowanego przez nas szkolenia jest zaprezentowanie takich mechanizmów rozwiązywania konfliktów, które pozwolą uniknąć angażowania osób trzecich, generując jednocześnie pozytywne i trwałe zmiany w naszych relacjach z innymi.

Główne zagadnienia omawiane podczas szkolenia to:

  • natura konfliktu
  • postawy wobec konfliktu
  • analiza sytuacji konfliktowej
  • radzenie sobie z emocjami
  • podstawowe mechanizmy rozwiązywania konfliktów
  • przebaczenie i pojednanie
  • zapobieganie konfliktom destruktywnym

Czas trwania szkolenia: 6 godzin
Koszt: 200 zł