GŁOS SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKI

„Głos Swinietka małazczecińsko-Kamieński” to regionalny miesięcznik społeczno-chrześcijański wydawany od czerwca 2014 r. przez Towarzystwo – Wypoczynek i Edukacja w nakładzie 30 000 egz.

Gazeta jest bezpłatna, rozdawana w kościołach Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Dociera również do Berlina.

Tu możesz przeczytać ostatnie numery „Głosu…”:

nr 25 WRZESIEŃ 2016
nr 23-24 LIPIEC-SIERPIEŃ 2016
nr 21-22 MAJ-CZERWIEC 2016
nr 20 KWIECIEŃ 2016
nr 19 MARZEC 2016