Multimedia w edukacji

 

MULTIMEDIA W EDUKACJI OSÓB Z WADĄ SŁUCHU

Kurs skierowany jest do nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą z wadą słuchu. Obejmuje 190 godzin zajęć dotyczących następujących zagadnień:

 • rola multimediów w edukacji osób z wadą słuchu
 • specyficzne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży z wadą słuchu
 • przekazywanie treści programowych, kształcących różnorodne umiejętności i wspierających wszechstronny rozwój, wizualizacji materiału nauczania
  • książki elektroniczne, e-podręczniki,
  • zbiory grafik,
  • edytor MAPPTIPE,
  • Scratch – społeczność i narzędzie do tworzenia interaktywnych materiałów edukacyjnych (historii, gier i animacji)
  • strony wydawnictw, np. „Nowej Ery” – materiały multimedialne, z których można korzystać za darmo
  • edytory tekstu: Microsoft Word, Open Office Writer
  • programy do tworzenia prezentacji multimedialnych: Microsoft Power Point, Open Office Impress
  • program do obsługi tablicy interaktywnej Active Inspire
  • programy do obróbki zdjęć i tworzenia grafiki
  • programy do obróbki dźwięku
  • program do tworzenia broszur Microsoft Publisher
  • program do tworzenia i obróbki filmów
 • stymulowanie do działań twórczych
  • multimedialne gry i zabawy edukacyjne,
  • programy do obróbki grafiki, tekstu, tworzenia prezentacji, obróbki dźwięków i filmów
 • wpieranie wyszukiwania informacji
  • strony wydawnictw edukacyjnych, portale edukacyjne,
  • elektroniczne i internetowe encyklopedie i słowniki
 • sprawdzanie poziomu osiągnięć uczniów i monitorowanie procesu edukacyjnego
  • programy edytorskie,
  • bazy danych, arkusze kalkulacyjne,
  • testy i sprawdziany on-line
 • symulowanie zjawisk i procesów rzeczywistych będących przedmiotem kształcenia, wspieranie procesu samodzielnego wykonywania zadań i wspieranie procesu rozwiązywania problemów

Całość obejmuje 190 godzin

Koszt: 3500 zł